top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

Uitgever van deze website, verantwoordelijk voor publicatie:

Louis PLANCHOT Fijne Wijnen SAS

Beheerder: Louis PLANCHOT

Château de Chadebec

19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES

Telefoon: 06 73 48 42 30

SIRET-nummer: 830 395 919 00012

APE: 4634Z - Groothandel in dranken

BTW-nummer: FR13 830 395 919

E-mail:   louis@maisonlouisplanchot.fr  

Website: _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ www.vins-louis-planchot.com

 

Regisseur:

ACTIE COM'19

Web- en communicatiebureau TULLE-BRIVE-USSEL

Zaakvoerder: Didier ROCHE

1242 Route de Donzenac - Le Bois Lescure

19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES – Frankrijk

Siret-nummer: 521 968 867 00015

APE: 6201Z

Telefoon: 06 40 48 54 02

E-mail:  actioncom19@orange.fr

Website:   www.actioncom19.com

 

Veilige hosting en domeinnamen:

WIX COM LTD

40 Haven van Tel Aviv

TEL AVIV JAFFA 6350671 – Israël

Siret-nummer: 808 452 825 00017

APE: 7010Z

Website:  www.wix.com

 

 

Overeenkomstig artikel 39 van de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 heeft de gebruiker recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker uitgenodigd om een e-mail te sturen naar  louis@maisonlouisplanchot.com . Hij kan ook schrijven naar SAS LOUIS PLANCHOT VINS FINS - Château de Chadebec - 19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES.


De gebruiker kan zich ook om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben. De gebruiker vindt informatie over zijn rechten en plichten en over de bescherming van individuele gegevens op de site van de "Commission Nationale Informatique et Libertés".
 

Gebruikers van de website http://www.vins-louis-planchot.com worden verzocht om SAS LOUIS PLANCHOT VINS FINS  te informeren over eventuele storingen van de site, met betrekking tot individuele vrijheden, naar een van de hierboven vermelde adressen.

Intellectuele eigendom :

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, door welk procédé dan ook, gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van “SAS LOUIS PLANCHOT VINS FINS” is onwettig en vormt een inbreuk die aanleiding geeft tot strafrechtelijke sancties.


In overeenstemming met de bepalingen van Wet nr. 98-536 van 1 juli 1998, die is omgezet in Richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996, betreffende de wettelijke bescherming van databases, in de Wetboek van Intellectuele Eigendom, is SAS LOUIS PLANCHOT VINS FINS de producent van zijn database, toegankelijk op deze site, en waarvan hij de enige eigenaar is.


Door deze site te bezoeken, erkent u dat de gegevens waaruit deze bestaat wettelijk beschermd zijn en dat het u, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 1 juli 1998, in het bijzonder verboden is om rechtstreeks te extraheren, opnieuw te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven of te bewaren. of indirect, op welke drager, met welke middelen en in welke vorm dan ook, het gehele of kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de site waartoe u toegang hebt, evenals om de herhaalde en systematische extractie of hergebruik van delen kwalitatief en kwantitatief niet substantieel te maken wanneer deze handelingen de normale gebruiksomstandigheden duidelijk overschrijden.

De inhoud van deze site kan worden geraadpleegd op het volgende domein: https://www.vins-louis-planchot.com

MAISON LOUIS PLANCHOT VINS FINS LOGO REGLEMENTATION SITE WEB.png
ACTION COM 19 CREATION SITES INTERNET EN CORREZE ET NOUVELLE AQUITAINE.png
bottom of page